Når du tilmelder dig et kursus på Haderslev Børnehøjskole, skal du melde dig ind i foreningen KFUM og KFUK i Haderslev. Du kan vælge mellem et almindeligt medlemskab, som koster xx om året, eller Velkomst-medlemskab som koster xx og gælder i et år. 

Udover at vi gerne vil have dig med i vores forening, betyder dit medlemskab, at vi får lokaletilskud fra Haderslev kommune og støtte fra Dansk Ungdoms Fællesråd (de såkaldte DUF-midler) På denne måde kan din betaling for et kursus holdes på et minimum. 

Prisen pr. kursus bliver kr. xx for xx gange incl. materialer